*? – +?

V letech 1911 až 1925 byl prokuristou firmy F. Ringhoffer.[1]

[1] Dokument z 13. 10. 1911 pro C. k. Obchodní soud, SOAP, Krajský soud obchodní 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 729, díl II, Ringhoffer 1911 – 1925.

Výpis Josefa Lhotáka notáře z Jílového u Prahy Obchodnímu soudu v Praze z 3. 4. 1923, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 729, díl II, Ringhoffer 1911 – 1925.

Dopis Hanuše Ringhoffera Obchodnímu soudu z 31. 3. 1925, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 729, díl II, Ringhoffer 1911 – 1925.

Menu