O projektu

Stránky jsou výsledkem dlouhodobého odborného zájmu autora o podnikatelskou rodinu Ringhofferů, která působila v českých zemích od konce šedesátých let 18. století do roku 1945. Cílem těchto stránek je přiblížit návštěvníkovi příběh pražské podnikatelské rodiny Ringhofferů. Příběh, který začíná v Uhrách, probíhá v Čech a končí se závěrem II. světové války v květnu 1945 v Praze. Příběh, na jehož počátku je mědikovecká dílna na Starém Městě pražském a na jeho konci druhý největší strojírenský koncern v Československu Závody Ringhoffer – Tatra akciová společnost, jehož podniky jsou od Prahy po Kopřivnici. Příběh, který zahrnuje společenský vzestup měšťanské rodiny Ringhofferů k nobilitaci mezi svobodné pány a jejich následné spříznění se šlechtickými rodinami Kleinů, Nádherných z Borutína, Nostitz-Rienecků a Serenyiů. Příběh, v kterém se promítají politické, hospodářské, sociální a ekonomické dějiny Střední Evropy.

Autorem textů je Pavel Bek, není-li uvedeno u příslušných textů jinak.

O autorovi projektu

Mgr. Pavel Bek, Ph. D., vystudoval historii na Ostravské univerzitě v Ostravě, následně absolvoval doktorandské studium na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Odborně se zaměřuje na hospodářské dějiny, dějiny dopravy a dějiny rodinného podnikání 19. a 20. století. Během studia absolvoval studijní pobyty na Institutu dějin Univerzity ve Vídni a na Univerzitě v Hamburku. V letech 2010 až 2016 byl zaměstnancem Historického ústavu Akademie věd České republiky a podílel se na grantech Ideje – legislativa – instituce: sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781 – 1939 a Historie firmy Ringhoffer 1848 – 1945 (Rodina a podnikání). V současné době je zaměstnancem Archivu hlavního města Prahy.

Menu