*? – +1920?

V letech 1891 až 1920 zaměstnancem firmy F. Ringhoffer, zastávala funkci stavebního úředníky a vrchního inženýra podniku, od roku 1911 byl také prokuristou.[1]

[1] NA, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 104, obraz 343.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=104&folium=343

Dokument z 13. 10. 1911 pro C. k. Obchodní soud, SOAP, Krajský soud obchodní 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 729, díl II, Ringhoffer 1911 – 1925.

Dopis Obchodnímu soudu v Praze z 27. 1. 1920, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI, karton 728, díl II, Ringhoffer 1911 – 1925.

Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí Bubenče, Karlína, Smíchova, Kr. Vinohradů, Vršovic a Žižkova, Praha 1891, s. 127.

Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních Braníka, Břevnova, Bubenče, Dejvic, Karlína, Kobylis, Košíř, Michle, Nuslí, Podolí-Dvorců, Proseka, Radlic, Smíchova, Strašnic, Střešovic, Střížkova, Troje-Podhoří, Veleslavína, Král. Vinohradů, Vršovic, Vysočan a Žižkova, Praha 1910, s. 219.

Menu