Pokřtěný jako Jindřich Emanuel Mošna, příslušný do Prahy, syn herce Jindřicha Mošny a Josefy Mošnové, rozené Jedličkové. Zaměstnanec Ringhofferových závodů a. sp., od roku 1921 prokurista a přednosta technické kanceláře tamtéž.[1]

[1] AHMP, fond Sbírka matrik, signatura TRP N9, 1872-1877, Praha II – Nové Město, kostel Nejsvětější Trojice v Podskalí, matrika narozených, pag. 30.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=F36DCD03379842359A4B71D5DD4F0730&scan=34#scan34

AHMP, fond 4 Magistrát hlavního města Prahy I., Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), Pražští příslušníci, pořadové číslo 197, krabice číslo 1936, Mošna Heinrich, 1837.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=408F68FECAAC11E181EE002215111B5A&scan=1#scan1

Dopis obvodnímu soudu v Praze z 3. 1. 1921, SOAP, Krajský soud obchodní Praha, Ringhoffer Werke, signatura B III 145, 1911 – 1923.

Znamenání firmy z 27. 1. 1921, SOAP, Krajský soud obchodní Praha, Ringhoffer Werke, signatura B III 145, 1911 – 1923.

Compass, finanční ročenka 1931,  Čechoslovakei, čtyřiašedesátý ročník, Praha 1931, s. 849.

Menu