*14. nebo 17. 2. 1834 Praha – +?[1]

Doktor všech práv, zemský advokát, na počátku sedmdesátých let veden jako veřejný společník firmy F. Ringhoffer.[2]

Manželka Mathilda, rozená Mužiková *17. 12. 1837 nebo 1838 Praha – +?, dcery Mathilda *9. 6. 1861 Praha – +? a Wilhelmina *20. 6. 1865 Praha – +? [3]

[1] AHMP, fond 4 Magistrát hlavního města Prahy I., Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), Pražští příslušníci, pořadové číslo 290, krabice číslo 25, Brdiczka Ignaz, 1834.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=1E01137023A911E08F90005056C00008&scan=1#scan1

NA, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 49, obraz 557.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=49&folium=557

[2] NA, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 49, obraz 557.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=49&folium=557

Dokument C. k. Obchodnímu soudu ze 7. 10. 1871, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 728, firma F. Ringhoffer.

[3] AHMP, fond 4 Magistrát hlavního města Prahy I., Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), Pražští příslušníci, pořadové číslo 290, krabice číslo 25, Brdiczka Ignaz, 1834.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=1E01137023A911E08F90005056C00008&scan=1#scan1

NA, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 49, obraz 557.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=49&folium=557

Menu