*1855 Smíchov – +?

Vrchní inženýr firmy F. Ringhoffer, manželka Anna rozená Brinik *1862 Ehberfeld – +?, syn Friedrich *2. 12. 1896 – +?, dcery Marie *1897 – +?, Elisabeth Louise *1900 – +? a Bertha *1901 – +?.[1]

U Ringhofferů působil nejspíše od roku 1884, kdy je uváděn jako vrchní strojmistr firmy F. Ringhoffer, v roce 1891 byl na pozici vrchního inženýra a výkonného správce továrny, jednalo se zřejmě o post výkonného ředitele. V roce 1910 je prokuristou a vrchním inženýrem výše uvedeného podniku. V roce 1925 byl uváděn jak ředitel.[2]

[1] NA, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 43, obraz 225.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=43&folium=225

[2] Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí Bubenče, Holešovic-Buben, Karlína, Smíchova, Královských Vinohradů a Žižkova, Praha 1884, s. 37.

Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí Bubenče, Karlína, Smíchova, Královských Vinohrad, Vršovic a Žižkova, Praha 1891, s. 54.

Dopis z 8. Dubna 1910 C. k. Obchodnímu soudu o udělení prokury, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI, karton 728, firma F. Ringhoffer.

Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních Braníka, Břevnova, Bubenče, Dejvic, Karlína, Kobylis, Košíř, Michle, Nuslí, Podolí-Dvorců, Proseka, Radlic, Smíchova, Strašnic, Střešovic, Střížkova, Troje-Podhoří, Veleslavína, Král. Vinohradů, Vršovic, Vysočan a Žižkova, Praha 1910, s. 89.

Dokument z 20. 7. 1911 pro C. k. Obchodní soud, SOAP, Krajský soud obchodní 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 729, díl II, Ringhoffer 1911 – 1925.

NA, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 43, obraz 225.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=43&folium=225

Chytilův Adresář hl. města Prahy část I. abecední seznam osob 1925, Praha 1925, s. 122.

Menu