*16. 3. 1871 Nové Město Pražské – +?

Narodil se v rodině Karla Dluhosche, původem z Horních Marklovic, okres Fryštát, Rakouské Slezsko (dnes v Polsku) a Karly rozená Labuťkové z Prahy. Pokřtěn 2. 4. 1871 u sv. Jindřicha jako Ferdinand Josef Maria Theresia Dluhosch. V roce 1910 zaměstnán jako úředník firmy F. Ringhoffer, v letech 1911 až 1925 prokuristou téže firmy.[1]

[1] AHMP, fond Sbírka matrik, signatura JCH N26, 1866-1875, Nové Město, kostel sv. Jindřicha, matrika narozených, pag. 206.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=EA7F3B6EACC6437F94FCC9027C8A3CB1&scan=222#scan222

AHMP, MHMP I. /referát IV. popisní, Soupis pražského obyvatelstva 1830 – 1910 (1920), Pražští příslušníci, pořadové číslo 344, krabice číslo 45, Ferdinand Dluhosch 1871.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=1E6C4F8B23A911E08F90005056C00008&scan=1#scan1

Dokument z 13. 10. 1911 pro C. k. Obchodní soud, SOAP, Krajský soud obchodní 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 729, díl II, Ringhoffer 1911 – 1925.

Výpis Josefa Lhotáka notáře z Jílového u Prahy Obchodnímu soudu v Praze z 3. 4. 1923, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 729, díl II, Ringhoffer 1911 – 1925.

Dopis Hanuše Ringhoffera Obchodnímu soudu z 31. 3. 1925, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 729, díl II, Ringhoffer 1911 – 1925.

Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních Braníka, Břevnova, Bubenče, Dejvic, Karlína, Kobylis, Košíř, Michle, Nuslí, Podolí-Dvorců, Proseka, Radlic, Smíchova, Strašnic, Střešovic, Střížkova, Troje-Podhoří, Veleslavína, Král. Vinohradů, Vršovic, Vysočan a Žižkova, Praha 1910, s. 190.

Chytilův Adresář hl. města Prahy část I. abecední seznam osob 1925, Praha 1925, s. 279.

Menu