*1867 Höding, Vídeň – + ?

Inženýr, evangelík, na Smíchov k Ringhofferům přišel okolo roku 1911 z Düsseldorfu, bydlel ve Ferdinandově ulici 28, Smíchov, dnes Janáčkovo nábřeží. Byl jedním z ředitelů a prokuristů firmy F. Ringhoffer.[1]

Byl ženat, manželka Augusta *1872, synové Hellmuth *1898 a Wolfgang *1902, dcera Eleonora *1900. Všichni evangelického vyznání[2]

[1] NA, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 7, obraz 761.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=7&folium=761

Dopis z 27. Únor 1911 C. k. Obchodnímu soudu o udělení prokury, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI, karton 728, firma F. Ringhoffer.

[2] NA, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 7, obraz 761.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=7&folium=761

Menu