Česká akciová továrna na dýhy

HistorieHistorie podniků

německy Böhmische Aktien-Fournierfabrik

Jednalo se o akciovou společnost, která byla založena v roce 1920. Společnost byla v roce 1923 převzata syndikátem tvořeným Ringhofferovými závody a. s., Slavonia Holzindustrie A.-G. a Živnostenskou bankou. V roce 1928 pak došlo k převzetí akcií, které držela Slavonia Holzindustrie A. – G., Živnobankou a Ringhofferovými závody. Podnik vedla správní rada. Od roku 1929 byl jejím presidentem Hanuš Ringhoffer, mezi členy správní rady byly zástupci Živnobanky a Ringhofferových závodů, jako např. Jindřich Bělohříbek, Rudolf Germař a Miloš Hynie. Společnost byla členem Parketového kartelu.[1]

Počáteční kapitál tvořil 3 000 000 Kč, v roce 1929 byl již dvojnásobný, 6 000 000 Kč v 12 000 akcií po 500 Kč. V roce 1935 činil čistý zisk společnosti 706 043 Kč, v roce následujícím, 1937, to bylo 728 512 Kč.

Společnost sídlila v Praze na Smíchově, Poděbradova 519. Hlavní továrna byla v Kralupech nad Vltavou, vedlejší podniky pak sídlily v Brně, Cejl 36, Košicích, Klenotnická 3, Teplicích, Meissnerova 15 a Liberci, Slunovratná 1.[2]

Produkce podniku byla tvořena: dýhou, překližkou, parketami, řezaným dřevem a balzou, mimo to obchodovala s tuzemským a exotickým dřevem. [3]

[1] Compass finanční ročenka 1931, Čechoslovakei, čtyřiašedesátý ročník, Praha 1931, s. 1133.

Compass, finanční ročenka 1937, Čechoslovakei , sedmdesátý ročník, Praha 1937, s. 1136.

[2] Compass finanční ročenka 1931, Čechoslovakei, čtyřiašedesátý ročník, Praha 1931, s. 1133.

Compass, finanční ročenka 1937, Čechoslovakei , sedmdesátý ročník, Praha 1937, s. 1136.

Compass, finanční ročenka 1938, Čechoslovakei , sedmdesátý prvý ročník, Praha 1938, s. 1117.

[3] Compass, finanční ročenka 1937, Čechoslovakei , sedmdesátý ročník, Praha 1937, s. 1136.

Menu