Vilém (Wilhelm) Ringhoffer

Členové rodinyMuži

*29. 4. 1826 Staré město Pražské – +20. 1. 1885, Poděbrady[1]

Spáchal sebevraždu zastřelením.[2]

[1] Jeden z prvních zápisů v matrikách kde jsou zapsání s dvěma f, Ringhoffer, AHMP, fond Sbírka matrik, signatura FR N8, 1810-1828, Staré Město, kostel sv. Františka, matrika narozených, pag. 442.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=788EE79A5B2E4CB8B53CDF8438029EF4&scan=232#scan232

SOAP, fond Velkostatek Kamenice-Velké Popovice, inventární číslo 11, karton 2, Geschichte der Familie.

AHMP, fond 4 Magistrát hlavního města Prahy I., Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), Pražští příslušníci, pořadové číslo 91, krabice číslo 246, Ringhoffer Wilhelm, 1826.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=25CC174FA83811E2A89D40618600A675&scan=1#scan1

[2] AHMP, fond 4 Magistrát hlavního města Prahy I., Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), Pražští příslušníci, pořadové číslo 91, krabice číslo 246, Ringhoffer Wilhelm, 1826.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=25CC174FA83811E2A89D40618600A675&scan=1#scan1

Menu