Johanna Pinterowá

Členové rodinyŽeny

Okolo roku *1743 – + 30. 9. 1781 Staré Město Pražské

Johanna Pinterowá, vdaná Marssáková (Marschak německá forma), vdaná Ringhofferová. Křestní jméno psáno také jako Joanna. Poprvé se provdala v necelých dvaceti letech 10. 8. 1762 v kostele Panny Marie na Louži na Starém Městě Pražském za Jana Marssáka kotlářského mistra. Měli čtyři děti. Po smrti svého prvního manžela uzavřela druhý sňatek s Františkem Ringhofferem I. Manželství bylo uzavřeno 2. 1. 1772, nebo 2. 2. 1772, na Starém Městě Pražském v kostele Panny Marie na Louži. Existují dva zápisy o svatbě ve dvou různých matrikách, jména oddaných jsou ve formě Ringhover, nebo Ringhofer se stejnými svědky. Z tohoto svazku se narodilo dalších pět dcer: Johanna Ringhofferá *7. 8. 1774 Staré Město Pražské -?, Magdalena Marie Ringhofferová *19. 7. 1777 Staré Město Pražské – ?, Marie Františka Ringhofferová *22. 1. 1779 Staré Město Pražské – +5. 1. 1825 Královské hlavní město Praha, Elisabetha Ringhofferová *1780 – +8. 4. 1815 Královské hlavní město Praha, Staré Město, Františka Ringhofferová *cca 1781 Královské hlavní město Praha – +9. 5. 1854 Královské hlavní město Praha, Staré Město. Po devíti letech manželství Johanna ve věku třiceti osmi let 30. 9. 1781 zemřela.[1]

[1] AHMP, fond Sbírka matrik, signatura PML N7, 1767-1784, Staré Město, kostel Panny Marie na Louži, matrika narozených, pag. 127.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=7A74B0CCD41F465EA7C66DA637AE16D9&scan=136#scan136

AHMP, fond Sbírka matrik, signatura PML N7, 1768-1784, Staré Město, kostel Panny Marie na Louži, matrika narozených, pag. 170.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=7A74B0CCD41F465EA7C66DA637AE16D9&scan=179#scan179

AHMP, fond Sbírka matrik, signatura PML N7, 1768-1784, Staré Město, kostel Panny Marie na Louži, matrika narozených, pag. 195.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=7A74B0CCD41F465EA7C66DA637AE16D9&scan=204#scan204

AHMP, fond Sbírka matrik, signatura FR O5, 1800-1811, Staré Město, kostel sv. Františka, matrika oddaných, pag. 61.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=CF9857D3479943CBABE26642BA5F3A17&scan=63#scan63

AHMP, fond Sbírka matrik, signatura FR Z4, 1808-1840, Staré Město, kostel sv. Františka, matrika zemřelých, pag. 133.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=8A869385EDCD4A3BB73919B81460775E&scan=72#scan72

AHMP, fond Sbírka matrik, signatura FR Z6, 1841-1855, Staré Město, kostel sv. Františka, matrika zemřelých, pag. 213.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=4D36227C8C45464495FCA4C06C4C4893&scan=220#scan220

AHMP, fond Sbírka matrik, signatura PML O6, 1749-1769, Staré Město, kostel Panny Marie na Louži, matrika oddaných, list označený tužkou číslem 72.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=4C534DFC2B6A4D4B9B04601F12CB8096&scan=138#scan138

AHMP, fond Sbírka matrik, signatura PML Z3, 1757-1784, Staré Město, kostel Panny Marie na Louži, matrika zemřelých, pag. 233.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=D5CEADC6A4FE4734B1C89398BE88B7B4&scan=233#scan233

AHMP, fond Sbírka matrik, signatura PML O8, 1771-1784, Staré Město, kostel Panny Marie na Louži, matrika oddaných, pag. 6.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=B7E32066B12046A2BC5353FA6A29A94E&scan=8#scan8AHMP, fond Sbírka matrik, signatura PML O7, 1769-1784, Staré Město, kostel Panny Marie na Louži, matrika oddaných, pag. 21.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=DCEF2E6B6C89438AB3AE917EF19E1E9A&scan=24#scan24

Ve fondu Kamenice – Velké Popovice je uváděno datum narození 7. 9. 1784, SOAP, fond velkostatek Kamenice – Velké Popovice, inventární číslo 11, karton 2, Geschichte der Familie.

Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2008, Brandýs nad Labem 2007, s. 342-346.

Menu