Emanuel Ringhoffer

Členové rodinyMuži

*25. 12. 1823 Staré Město Pražské – +1. 12. 1903 Vídeň[1]

[1] AHMP, fond 4 Magistrát hlavního města Prahy I., Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), Pražští příslušníci, pořadové číslo 89, krabice číslo 246, Ringhoffer Joseph, 1786.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=7830614FA83711E2A89D40618600A675&scan=1#scan1

AHMP, fond Sbírka matrik, signatura FR N8, 1810-1828, Staré Město, kostel sv. Františka, matrika narozených, pag. 357.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=788EE79A5B2E4CB8B53CDF8438029EF4&scan=186#scan186

SOAP, fond Velkostatek Kamenice-Velké Popovice, inventární číslo 11, karton 2, Geschichte der Familie.

Emanuel RINGHOFFER, Geschichte der…, s. 4-5.

SOAP, fond Velkostatek Kamenice-Velké Popovice, inventární číslo 11, karton 2, Geschichte der Familie.

Menu