Alfred Ringhoffer

Členové rodinyMuži

*17. 1. 1880 Štiřín – +4. 5. 1938[1]

Pokřtěn jako Alfred Josef Bedřich Maria.

[1] SOAP, fond Sbírka matrik a průvodní listinný materiál, Středočeský kraj, římskokatolický farní úřad Kostelec nad Černými lesy, 1871-1909, číslo svazku matriky 31, kniha narozených, fol. 105v-106r, snímek číslo 110.

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/6977/110

AHMP, fond C. k. malostranské německé státní gymnasium v Praze, Karmelitská 5, Praha III, Hlavní katalog pro školní rok 1894/1895.

Prvopis kvalifikační listiny část I., dne 11. 5. 1923. SOAP, fond Velkostatek Kamenice – Velké Popovice, inventární číslo 175, desky 39, vojenská služba členů rodiny.

AHMP, fond 4 Magistrát hlavního města Prahy I., Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), Pražští příslušníci, pořadové číslo 87, krabice číslo 246, z Ringhofferů František, 1844.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=4200E1D3A83711E2A89D40618600A675&scan=1#scan1

AHMP, fond 4 Magistrát hlavního města Prahy I., Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), Pražští příslušníci, pořadové číslo 85, krabice číslo 246, z Ringhofferů Alfréd, 1880.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=01313CE3A83711E2A89D40618600A675&scan=1#scan1ABS, fond Akce R, majetkové nároky rakouských občanů vůči ČSR 551/7/4, Anna Scheinbenhofová, rozená Ringhofferová.

Menu