*?. ?. 1838 ?. okres Žatec – +?

Prokurista a jeden z ředitelů firmy F. Ringhoffer. Manželka Theresia Eckerthová, rozená Johnová *?, ?, 1842 – +?, měli dcerou Marii Theresii Johannu *11. 12. 1868 Smíchov.[1]

V letech 1874 až 1910 byl uváděn jako prokurista a od roku 1884 jako jeden z ředitelů firmy F. Ringhoffer.[2]

[1] NA, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 106, obraz 684.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=106&folium=684

AHMP, fond Sbírka matrik, signatura SM N16, 1868-1870, Smíchov, kostel sv. Václava, matrika narozených, pag. 66.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=C6B225440A714357BAFC5D69CC795E94&scan=71#scan71

[2] Výtah z obchodního rejstříku firem jednotlivých c. k. krajského soudu jako obchodního senátu  v,  svazek III, VII., strana 162, 102, SOAP, fond Velkostatek Kamenice – Velké Popovice, inventární číslo 189, desky 55, F. Ringhoffer, zápisy do obchodního rejstříku, prokura 1853 – 1911.

Dopis C. k. Obchodnímu soudu z 8. 8. 1874,  SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 728, firma F. Ringhoffer.

Výtah z obchodního rejstříku firem společenských c. k. obchodního soudu v Praze, svazek IV, VI., strana 121, 226, SOAP, fond Velkostatek Kamenice – Velké Popovice, inventární číslo 189, desky 55, F. Ringhoffer, zápisy do obchodního rejstříku, prokura 1853 – 1911.

Dopis c. k. obchodnímu soudu z 24. 10. 1880, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 728, firma F. Ringhoffer.

NA, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 193, obraz 60.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=193&folium=60

Výtah z obchodního rejstříku firem společenských c. k. obchodního soudu v Praze, svazek VI., str. 226, SOAP, fond Velkostatek Kamenice – Velké Popovice, inventární číslo 189, desky 55, F. Ringhoffer, zápisy do obchodního rejstříku, prokura 1853 – 1911.

Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí Bubenče, Holešovic-Buben, Karlína, Smíchova, Kr. Vinohradů a Žižkova, Praha 1884, s. 81, 379.

Adressař královského hlavního města Prahy a sousedních obcí Bubenče, Karlína, Smíchov, Královských Vinohrad, Vršovic a Žižkova, Praha 1891, s. 642.

Menu