Andre Diehl

Vedení podniků

Karel Herrman Andreas Diehl[1]

*24. 6. 1821 Cheb – +1. 2. 1890 Nové Město pražské[2]

Zemřel na zápal plic, dne 3. 2. 1890 byl pohřben na Olšanech[3]

[1] AHMP, fond 4 Magistrát hlavního města Prahy I., Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), Pražští příslušníci, pořadové číslo 222, krabice číslo 44, Diehl Andreas, 1821.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=1E6C4DDD23A911E08F90005056C00008&scan=1#scan1

[2] AHMP, fond 4 Magistrát hlavního města Prahy I., Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), Pražští příslušníci, pořadové číslo 222, krabice číslo 44, Diehl Andreas, 1821.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=1E6C4DDD23A911E08F90005056C00008&scan=1#scan1[2] NA, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 88, obraz 137.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=88&folium=137

AHMP, fond Sbírka matrik, signatura JCH Z18, 1877-1894, Nové Město, kostel sv. Jindřicha, matrika zemřelých, pag. 214.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=A9C89585E3FF43CEA644B2EBD79AFB6B&scan=217#scan217AHMP, fond Sbírka matrik, signatura JCH Z18, 1877-1894, Nové Město, kostel sv. Jindřicha, matrika zemřelých, pag. 214.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=A9C89585E3FF43CEA644B2EBD79AFB6B&scan=217#scan217

AHMP, fond 4 Magistrát hlavního města Prahy I., Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), Pražští příslušníci, pořadové číslo 222, krabice číslo 44, Diehl Andreas, 1821.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=1E6C4DDD23A911E08F90005056C00008&scan=1#scan1

Dopis C. k. obchodnímu soudu z 22. 5. 1890, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 728, firma F. Ringhoffer.

[3] AHMP, fond Sbírka matrik, signatura JCH Z18, 1877-1894, Nové Město, kostel sv. Jindřicha, matrika zemřelých, pag. 214.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=A9C89585E3FF43CEA644B2EBD79AFB6B&scan=217#scan217AHMP, fond Sbírka matrik, signatura JCH Z18, 1877-1894, Nové Město, kostel sv. Jindřicha, matrika zemřelých, pag. 214.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=A9C89585E3FF43CEA644B2EBD79AFB6B&scan=217#scan217

Menu