* ? – +?

V roce 1911 byl ředitelem vídeňské kanceláře firmy F. Ringhoffer, po akcionování v témže roce ředitelem vídeňské kanceláře Ringhofferových závodů a. s., v roce 1930 byl jedním z ředitelů Ringhofferových závodů a. s.[1]

[1] Dopis C. k. obchodnímu soudu v Praze z 22. 11. 1911, SOAP, Krajský soud obchodní Praha, Ringhoffer Werke, signatura B III 145, 1911 – 1923.

Compass, finanční ročenka 1931, Čechoslovakei, čtyřiašedesátý ročník, Praha 1931, s. 849.

Menu