*? – +?

V roce 1910 byl úředníkem firmy F. Ringhoffer, v období let 1929 až 1930 prokuristou Moravsko-slezská továrna na vozy a. s. ve Studénce.[1]

[1] Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí Bubenče, Karlína, Smíchova, Kr. Vinohrad, Vršovic a Žižkova, Praha 1891, s. 111.

Compass, finanční ročenka 1931, Čechoslovakei, čtyřiašedesátý ročník, Praha 1931, s. 873.

Menu