Narozen 21. prosince 1897 Plzni, syn Juliua Hynie, inspektor československých státních drah a Terezie Hyniové.[1]

Po ukončení vysokoškolského studia byl v roce 1925 askultantem (justičním čekatelem) u Vrchního zemského soudu. Od roku 1935 působil v podnicích spojených s Ringhofferovými závody, byl členem správní rady Česká akciová továrna na dýhy a Elektrotechnické továrny J. Sousedík akc. spol., od 12. 4. 1940 pracoval jako náměstek ředitele Závodů Ringhoffer-Tatra a. s., v červnu 1942 mu byla udělena prokura tamtéž. Po skončení II. světové války byl 27. 6. 1945 jmenován národním správce firmy F. Ringhoffer, v této funkci vydržel do 30. 7. 1946.[2]

[1] Všeobecná občanská legitimace státního příslušníka protektorátu Čechy a Morava, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 729, díl III, firma F. Ringhoffer 1925 – 1949.

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 5, Matrika doktorů Univerzity Karlovy V., strana 2027.

http://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/book/bo/1542020090975492/30/?lang=cs

[2] Všeobecná občanská legitimace státního příslušníka protektorátu Čechy a Morava, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 729, díl III, firma F. Ringhoffer 1925 – 1949. Dopis Krajského obchodního soudu v Praze z 3. 6. 1942, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 729, díl III, firma F. Ringhoffer 1925 – 1949.

Výměr Zemského národního výboru v Praze číslo III-1-a-929/4-1945 z 27. 6. 1945, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 729, díl III, firma F. Ringhoffer 1925 – 1949. Dopis Krajskému obchodnímu soudu v Praze ze 4. 9. 1945, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 729, díl III, firma F. Ringhoffer 1925 – 1949.

Výměr Zemského národního výboru v Praze číslo III NS-224/34-1945 z 28. 2. 1947, opis, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 729, díl III, firma F. Ringhoffer 1925 – 1949.

Zemský národní výbor v Praze, dokument číslo XIII 3-224/60-1946 z 23. 1. 1948, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 729, díl III, firma F. Ringhoffer 1925 – 1949.

Chytilův Adresář hl. města Prahy část I. abecední seznam osob 1925, Praha 1925, s. 664.

Compass, finanční ročenka 1937, Čechoslovakei , sedmdesátý ročník, Praha 1937, s. 1136.

Compass finanční ročenka 1938, Čechoslovakei, sedmdesátý první ročník, Praha 1938, s. 1097, 1117.

Menu