*1870 – +?[1]

Narodil se v rodině Františka Durase, bývalého zaměstnance Fürstenbergů a Amelie Durasové, rozené Jiruschové.[2]

V letech 1891 až 1910 byl úředníkem firmy F. Ringhoffer. V roce 1911 uváděn jako přednosta nákupní kanceláře Ringhofferových závodů a. sp. od následujícího roku byl tamtéž prokuristou. Od roku 1929 pak působil na postu zástupce ředitele Ringhofferových závodů, později byl zástupcem ředitele Závodů Tatra v Kopřivnici a prokuristou Moravsko-slezské továrny na vozy a. s. ve Studénce. [3]

[1] NA, Policejní ředitelství I., konskripce, karton 100, obraz 839.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=100&folium=839

[2] NA, Policejní ředitelství I., konskripce, karton 100, obraz 821.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=100&folium=821

[3] NA, Policejní ředitelství I., konskripce, karton 100, obraz 400.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=100&folium=840

NA, Policejní ředitelství I., konskripce, karton 100, obraz 821.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=100&folium=821

NA, Policejní ředitelství I., konskripce, karton 100, obraz 839.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=100&folium=839

Adressař města Prahy a sousedních obcí Bubenče, Karlína, Smíchova, Kr. Vinohrad, Vršovic a Žižkova, Praha 1891, s. 123.

Zpráva ze zasedání valné hromady Ringhofferových závodů a. sp. z 27. 3. 1912,  SOAP, Krajský soud obchodní Praha, Ringhoffer Werke, signatura B III/145, 1911 – 1923.

Dopis C. k. obchodnímu soudu z 11. 4. 1912, SOAP, Krajský soud obchodní Praha, Ringhoffer Werke, signatura B III 145, 1911 – 1923.

Úřední list Pražských Novin číslo 103, strana 6, zápis prokury k 19. 4. 1912, SOAP, Krajský soud obchodní Praha, Ringhoffer Werke, signatura B III 145, 1911 – 1923.

Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních Braníka, Břevnova, Bubenče, Dejvic, Karlína, Kobylis, Košíř, Michle, Nuslí, Podolí-Dvorců, Proseka, Radlic, Smíchova, Strašnic, Střešovic, Střížkova, Troje-Podhoří, Veleslavína, Král. Vinohradů, Vršovic, Vysočan a Žižkova, Praha 1910, s. 210.

Chytilův Adresář hl. města Prahy část I. abecední seznam osob 1925, Praha 1925, s. 315.

Compass, finanční ročenka 1931, Čechoslovakei, čtyřiašedesátý ročník, Praha 1931, s. 849, 861, 873

Menu