Ringhofferovy závody a. spol.

HistorieHistorie podniků

Německy Ringhoffer-Werke A. G.

Založení Ringhofferových závodů a. spol. bylo Ministerstvem vnitra schváleno 29. 4. 1911, ustavující valná hromada akciové společnosti se uskutečnila ve Vídni v prostorách K. k. priv. allgemeinen österreichischen Boden-Credit-Anstalt ve Vídni. Podnik měl sídlo na Smíchově v Kartouzské ulici[1]

Akcionování bylo provedeno pod taktovkou dvou největších bankovních institucí v Předlitavsku: K. k. priv. allg. österreichischen Boden Credit-Anstalt a K. k. priv. österreichischen Creditanstalt für Handel und Gewerbe.[2]

Podnik byl řízen správní radou, v jejímž čele stál president, v letech 1911 až 1925 tuto funkci postupně zastávali: Rudolf Sieghart, Emanuel Ringhoffer a František Ringhoffer IV. První generálním ředitelem se stal Robert Daublebský-Sterneck. Nová akciová společnost měla pobočku ve Vídni na Seilerstätte 5.[3]

Výrobní zaměření akciové společnosti:

Zaměření akciové společnosti byla výstavba, zřizování a provozování továren na výrobu vagónů a strojů, kováren na spravování mědi a železa, válcoven a řízení všech s tím souvisejících vedlejších pomocných nebo obchodních podniků.[4]

[1] AHMP, fond MHMP II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor vnitřních věcí, spolkový katastr, signatura XVIII/0097, Ringhoffer-Werke A. G. – Ringhofferovy závody a. s.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=ECB6C3592D3411E0823D00166F1163D4&scan=1#scan1

Registrace Ringhofferových závodů a. spol. ze 4. 5. 1911 u C. k. obchodního soudu v Praze, SOAP, Krajský soud obchodní Praha, Ringhoffer Werke, signatura B III 145, 1911 – 1923.

Pozvánka na 2. Valnou ustavující se zasedání valné hromady Ringhofferových závodů a. sp.,  SOAP, Krajský soud obchodní Praha, Ringhoffer Werke, signatura B III/145, 1911 – 1923.

Trh československý, 1929, s. 306.

[2] AHMP, fond MHMP II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor vnitřních věcí, spolkový katastr, signatura XVIII/0097, Ringhoffer-Werke A. G. – Ringhofferovy závody a. s.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=ECB6C3592D3411E0823D00166F1163D4&scan=1#scan1

Registrace Ringhofferových závodů a. spol. ze 4. 5. 1911 u C. k. obchodního soudu v Praze, SOAP, Krajský soud obchodní Praha, Ringhoffer Werke, signatura B III 145, 1911 – 1923.

[3] Rudolf Sieghart byl guvernérem K. k. allg. österr. Boden-credit Anstalt. AHMP, fond MHMP II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor vnitřních věcí, spolkový katastr, signatura XVIII/0097, Ringhoffer-Werke A. G. – Ringhofferovy závody a. s.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=ECB6C3592D3411E0823D00166F1163D4&scan=1#scan1

Registrace Ringhofferových závodů a. spol. ze 4. 5. 1911 u C. k. obchodního soudu v Praze, SOAP, Krajský soud obchodní Praha, Ringhoffer Werke, signatura B III 145, 1911 – 1923.

Zpráva ze zasedání valné hromady Ringhofferových závodů a. sp. z 27. 3. 1912,  SOAP, Krajský soud obchodní Praha, Ringhoffer Werke, signatura B III/145, 1911 – 1923.

Dopis C. k. obchodnímu soudu v Praze ze dne 12. 2. 1913, SOAP, Krajský soud obchodní Praha, Ringhoffer Werke, signatura B III 145, 1911 – 1923.

[4] AHMP, fond MHMP II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor vnitřních věcí, spolkový katastr, signatura XVIII/0097, Ringhoffer-Werke A. G. – Ringhofferovy závody a. s.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=ECB6C3592D3411E0823D00166F1163D4&scan=1#scan1

Registrace Ringhofferových závodů a. spol. ze 4. 5. 1911 u C. k. obchodního soudu v Praze, SOAP, Krajský soud obchodní Praha, Ringhoffer Werke, signatura B III 145, 1911 – 1923.

Menu