F. Ringhoffer

HistorieHistorie podniků

Firma F. Ringhoffer vznikla na základě Zemského výrobního povolení k výrobě veškerého měděného zboží a strojního zařízení v Praze (Landesfabriksbefugnis zur Erzeugung aller Gattungen Kupferwaren und Maschinen in Prag). Dne 7. 4. 1848 byla zapsána do obchodního rejstříku.[1] Podnik vznikl ještě před zakoupení pozemků Františkem II. Ringhofferem na Smíchově a stavbou zdejší továrny.

Až do roku 1876 byla tzv. firmou jednotlivou se sídlem na Smíchově. Od tohoto roku byla její forma změněna na firmu společenskou. Ve třicátých letech 20. století byla veřejnou obchodní společností sídlící ve Štefánikově třídě 43 na  Smíchově.[2]

Vedení firmy držel až do roku 1871 pevně v rukou František II. Ringhoffer, který byl v obchodním rejstříku uváděn jako její majitel. Teprve v tomto roce, od 10. října, byla firma rozdělena mezi Františka II. Ringhoffer a jeho nejstaršího syna Františka III. Ringhoffera. František II. Ringhoffer zůstal ve vedení firmy až do své smrti v roce 1873.[3]

 

Ředitelem a společníkem firmy F. Ringhoffer byl v letech 1853 až 1867 André Diehl.[4]

Hlavní závod firmy F. Ringhoffer byl na Smíchově, strojírna a vagonka společně s technickým oddělením. Obchodní oddělení podniku bylo v Praze na Novém městě. Vedlejšími podniky firmy F. Ringhoffer se postupně stala Válcovna a kovárna mědi v Kamenici u Jílového a firma Gebrüder Ringhoffer na Novém Městě pražském. Ta byla v roce 1890 vyškrtnutím z obchodního rejstříku zrušena. V roce 1891 k nim přibyl pivovar a lihovar ve Velkých Popovicích, dále parní mlýn a pekárna chleba ve Volešovicích. Úředně nesly názvy: Brauerai in Gross-Popowitz der Franz, Emanuel und Victor Freiherren von Ringhoffer, česky Pivovar ve Velkých Popovicích Františka, Emanuela a Victora svobodných pánů z Ringhofferů, Dampfmühle und Brodbäckerei in Kamenitz bei Eule der Franz, Emanuel und Victor Freiherren von Ringhoffer, Spiritus-Brennerei in Gross-Popowitz der Franz, Emanuel und Victor Freiherr von Ringhoffer.[5]

Výrobní zaměření podniku bylo původně na výrobu měděného a mosazného zboží, od roku 1853 začíná výroba vagonů, lokomotivních tendrů a strojů.[6]

[1] Výtah z obchodního rejstříku firem společenských c. k. obchodního soudu v Praze, Svazek VI str. 226 z 26. 2. 1892. Výtah z obchodního rejstříku firem společenských c. k. obchodního soudu v Praze, číslo 24, Svazek VI str. 226. Dokument C. k. obchodního soudu v Praze z 10. 8. 1863. Výtah z obchodního rejstříku firem jednotlivých c. k. krajského soudu jako obchodního senátu v Praze, svazek I., strana 14, SOAP, fond Velkostatek Kamenice – Velké Popovice, inventární číslo 189, desky 55, firma F. Ringhoffer, zápisy do obchodního rejstříku, prokura 1853 – 1911.

[2] Výtah z obchodního rejstříku firem jednotlivých c. k. krajského soudu jako obchodního senátu v Praze, svazek III, VII., strana 162, 102. Oznámení c. k. obchodnímu soudu z 11. 12. 1876 o založení firmy F. Ringhoffer. SOAP, fond Velkostatek Kamenice – Velké Popovice, inventární číslo 189, desky 55, firma F. Ringhoffer, zápisy do obchodního rejstříku, prokura 1853 – 1911.

Dopis Krajskému soudu obchodnímu v Praze z 16. 3. 1937, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 729, díl III, firma F. Ringhoffer 1925 – 1949.

AHMP, MHMP I., Směnečný a obchodní soud, Spisy, V Křesťanské firmy, inventární číslo 2459, časový rozsah 1841-1860, karton 98, signatura V/2417.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=573479CD103311E1A0D700110989D449

[3] Výtah z obchodního rejstříku firem jednotlivých c. k. krajského soudu jako obchodního senátu v Praze, svazek I., strana 14. Výtah z obchodního rejstříku firem společenských c. k. krajského soudu jako obchodního soudu v Praze, svazek II, IV., strana 277, 44. Výtah z obchodního rejstříku firem jednotlivých c. k. krajského soudu jako obchodního senátu v Praze, svazek III, VII., strana 162, 102. Oznámení Františka Ringhoffera o udělení prokury André Diehlovi z 31. 8. 1853. Výtah z obchodního rejstříku firem jednotlivých c. k. krajského soudu jako obchodního senátu v Praze, svazek I., strana 14. Výtah z obchodního rejstříku firem jednotlivých c. k. krajského soudu jako obchodního senátu v Praze, svazek II, díl V, strana 220, list 88. SOAP, fond Velkostatek Kamenice – Velké Popovice, inventární číslo 189, desky 55, firma F. Ringhoffer, zápisy do obchodního rejstříku, prokura 1853 – 1911.

Register für Einzelnfirmen B. V. fol. -8, z 20. 5. 1867. Vyhlášení prokury z 5. 1. 1871. Register für Einzelnfirmen B. V. fol. -8, z 20. 5. 1867. Dopis C. k. obchodnímu soudu z 5. 5. 1867, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 728, firma F. Ringhoffer.

AHMP, MHMP I., Směnečný a obchodní soud, Spisy, V Křesťanské firmy, inventární číslo 2459, časový rozsah 1841-1860, karton 98, signatura V/2417.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=573479CD103311E1A0D700110989D449

AHMP, fond 4 Magistrát hlavního města Prahy I., Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), Pražští příslušníci, pořadové číslo 222, krabice číslo 44, Diehl Andreas, 1821.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=1E6C4DDD23A911E08F90005056C00008&scan=1#scan1

NA, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 88, obraz 137.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=88&folium=137

[4] Oznámení Františka Ringhoffera o udělení prokury André Diehlovi z 31. 8. 1853. Výtah z obchodního rejstříku firem jednotlivých c. k. krajského soudu jako obchodního senátu v Praze, svazek I., strana 14. Výtah z obchodního rejstříku firem jednotlivých c. k. krajského soudu jako obchodního senátu v Praze, svazek II, díl V, strana 220, list 88. SOAP, fond Velkostatek Kamenice – Velké Popovice, inventární číslo 189, desky 55, firma F. Ringhoffer, zápisy do obchodního rejstříku, prokura 1853 – 1911.

Register für Einzelnfirmen B. V. fol. -8, z 20. 5. 1867. Dopis C. k. obchodnímu soudu z 5. 5. 1867. SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 728, firma F. Ringhoffer.

AHMP, fond 4 Magistrát hlavního města Prahy I., Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), Pražští příslušníci, pořadové číslo 222, krabice číslo 44, Diehl Andreas, 1821.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=1E6C4DDD23A911E08F90005056C00008&scan=1#scan1

NA, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 88, obraz 137.

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=88&folium=137

AHMP, MHMP I., Směnečný a obchodní soud, Spisy, V Křesťanské firmy, inventární číslo 2459, časový rozsah 1841-1860, karton 98, signatura V/2417.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=573479CD103311E1A0D700110989D449

[5] Výtah z obchodního rejstříku firem jednotlivých c. k. krajského soudu jako obchodního senátu v Praze, svazek II, díl V, strana 220, list 88. Výtah z obchodního rejstříku firem společenských c. k. krajského soudu jako obchodního soudu v Praze, svazek II, IV., strana 277, 44. Oznámení c. k. obchodnímu soudu z 11. 12. 1876 o založení firmy F. Ringhoffer. Oznámení c. k. obchodnímu soudu z 30. 10. 1879 o sloučení válcovny a kovárny mědi v Kamenici do firmy F. Ringhoffer. Výtah z obchodního rejstříku firem společenských c. k. obchodního soudu v Praze, svazek IV, VI., strana 121, 226. Oznámení o změně zápisu firmy Gebrüder Ringhoffer, označeno 31718. Výtah z obchodního rejstříku firem společenských c. k. obchodního soudu v Praze, K číslu 31718, číslo 359, svazek IV, VI, X, Strana 121, 226, 41, 128. Výtah z obchodního rejstříku firem společenských c. k. obchodního soudu v Praze, K číslu 33167, číslo 375, svazek IV, VI, X, Strana 121, 226, 41, 33. Výtah z obchodního rejstříku firem společenských c. k. obchodního soudu v Praze, K číslu 65575, číslo 671, svazek IV, VI, X, Strana 121, 226, 41. SOAP, fond Velkostatek Kamenice – Velké Popovice, inventární číslo 189, desky 55, firma F. Ringhoffer, zápisy do obchodního rejstříku, prokura 1853 – 1911.

Úřední list Pražských novin číslo 262, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI, karton 728, firma F. Ringhoffer.

[6] Výtah z obchodního rejstříku firem společenských c. k. obchodního soudu v Praze. Svaz VI str. 226 z 26. 2. 1892, SOAP, fond Velkostatek Kamenice – Velké Popovice, inventární číslo 189, desky 55, firma F. Ringhoffer, zápisy do obchodního rejstříku, prokura 1853 – 1911.

AHMP, MHMP I., Směnečný a obchodní soud, Spisy, V Křesťanské firmy, inventární číslo 2459, časový rozsah 1841-1860, karton 98, signatura V/2417.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=573479CD103311E1A0D700110989D449

Menu