Marie Ringhofferová

Členové rodinyŽeny

*22. 1. 1779 Staré Město Pražské – +5. 1. 1825 Královské hlavní město Praha, Nové Město

Třetí dcera Františka Ringhoffera I. a Johanny Marschakové pokřtěná jako Františka Marie provdaná 14. 8. 1808 u sv. Františka na Starém Městě ve věku dvaceti šesti let za svého bratrance Martina Ringhoffera, mědikovce na Novém Městě.[1]

Měli spolu čtyři děti, z kterých se dospělého věku dožila jen druhorozená dcera Marie. Dceru + 24. 9. 1809 Královské hlavní město Praha, Nové Město[2], Marii Ringhofferovou *11. 7. 1813 Královské hlavní město Praha, Nové Město [3], chlapec + 4. 4. 1817 Královské hlavní město Praha, Nové Město[4], chlapec + 4. 1. 1820 Královské hlavní město Praha, Nové Město.[5]

Marie Františka Ringhofferová zemřela ve věku nedožitých čtyřiceti šesti let 5. ledna 1825 na Novém Městě v domě číslo 759 na Náměstí Marie Sněžné, dnešním Jungmannově náměstí.[6]

[1] AHMP, fond Sbírka matrik, signatura PML N7, 1768-1784, Staré Město, kostel Panny Marie na Louži, matrika narozených, pag. 195.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=7A74B0CCD41F465EA7C66DA637AE16D9&scan=204#scan204

AHMP, fond Sbírka matrik, signatura FR O5, 1800-1811, Staré Město, kostel sv. Františka, matrika oddaných, pag. 61.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=CF9857D3479943CBABE26642BA5F3A17&scan=63#scan63

[2] AHMP, fond Sbírka matrik, signatura PMS Z2, 1807-1831, Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné, matrika zemřelých, pag 55.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=FD366D9C530344B9AD2F2E8322E59A1C&scan=30#scan30

[3] AHMP, fond Sbírka matrik, signatura PMS N3, 1809-1821, Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné, matrika narozených, pag. 207.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=17F071EBA4F84C05A1D266A514A8C634&scan=111#scan111

AHMP, fond Sbírka matrik, signatura PMS O3, 1831-1851, Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné, matrika oddaných, pag. 153.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=F60DAFCFC4814D46BEB201640FE2BF83&scan=82#scan82

AHMP, fond 4 Magistrát hlavního města Prahy I., Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), Pražští příslušníci, pořadové číslo 90, krabice číslo 246, Ringhoffer Martin, 1780.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=840600DBA83711E2A89D40618600A675&scan=1#scan1

[4] AHMP, fond Sbírka matrik, signatura PMS Z2, 1807-1831, Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné, matrika zemřelých, pag. 265.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=FD366D9C530344B9AD2F2E8322E59A1C&scan=140#scan140

[5] AHMP, fond Sbírka matrik, signatura PMS Z2, 1807-1831, Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné, matrika zemřelých, pag 315.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=FD366D9C530344B9AD2F2E8322E59A1C&scan=165#scan165

[6] AHMP, fond Sbírka matrik, signatura PMS Z2, 1807-1831, Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné, matrika zemřelých, pag. 390.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=FD366D9C530344B9AD2F2E8322E59A1C&scan=206#scan206

Menu