František Ringhoffer IV.

Členové rodinyMuži

*31. května 1874 Smíchov – +30. 11. 1940 Praha – Smíchov[1]

Pokřtěn jako František Josef Leopold Emanuel Rudolf.

Pohřeb se uskutečnil 3. 12. 1940 v basilice sv. Václava na Smíchově a následně byl převezen do Kamenice, kde byl uložen do rodinné hrobky[2]

[1] AHMP, fond Sbírka matrik, signatura SM N19, 1873-1876, Smíchov, kostel sv. Filipa a Jakuba, matrika narozených, pag. 107.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=AE7FEE139F7F4775A8F5F10F01CE21D6&scan=111#scan111

AHMP, fond 4 Magistrát hlavního města Prahy I., Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), Pražští příslušníci, pořadové číslo 87, krabice číslo 246, z Ringhofferů František, 1844.

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=4200E1D3A83711E2A89D40618600A675&scan=1#scan1

Porodní bába Františka Sobotková z Prahy, Fotokopie duplikátu křestního listu z 3. 12. 1891 potvrzená dne  20. 5. 1939, SOAP, fond Ringhoffer, karton 1.

ABS, kartotéka členů NSDAP, Franz Ringhoffer.

Československá Biografie, díl 2, doplněk R 31. 3. 1941, série 30.

Úmrtní list z 6. 12. 1940, označený číslem 53, SOAP, fond Ringhoffer, karton 1.

Úmrtní list z 6. 12. 1940, SOAP, Krajský soud obchodní Praha 1858 – 1950, inventární číslo Sp VI 226, karton 729, díl III, firma F. Ringhoffer 1925 – 1949.

[2] Československá Biografie, díl 2, doplněk R 31. 3. 1941, série 30.

Národní politika, ročník LVIII, 3. 12. 1940, číslo 336, s. 10.

Menu