Bedřich Ringhoffer

Členové rodinyMuži

*6. května 1884 Kamenice – +27. 2. 1945 Praha, Bohnice, sanatorium[1]

Pokřtěn jako Bedřich František Emanuel Leopold Josef Maria.

[1] SOAP, fond Sbírka matrik a průvodní listinný materiál, Středočeský kraj, římskokatolický farní úřad Kostelec nad Černými lesy, 1871-1909, číslo svazku matriky 32, kniha narozených,  fol. 97v-98r, snímek číslo 101.

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/6978/101

SOAP, fond Velkostatek Kamenice – Velké Popovice, inventární číslo 175, desky 39, Vojenská služba členů rodiny.

AHMP, fond C. k. malostranské německé státní gymnasium v Praze, Karmelitská 5, Praha III, hlavní katalog pro školní rok 1898/1899.Akce „R“ RINGHOFFER Aline – prošetření, č. j. A9-0597/10-4/60, ABS, fond Akce R, majetkové nároky rakouských občanů vůči ČSR 551/38/3.

Menu